כלים > סוגים > סמלים ואותיות

במסורות שונות ידוע כוחן של הסמלים והאותיות. צירופי אותיות וצירופי סמלים עשויים להיות רבי עוצמה, בהתאם לכוונה שמוטענת בהם.

במישורים הלא מודעים והמודעים, אנו מתחברים מידי רגע לתדרים אנרגטיים שונים ומגוונים של סמלים ואותיות בחיי היומיום.

ביכולתינו להשתמש בסמלים ובאותיות וצירופיהן שהוטענו כבר על ידי שליחים של האור. ביכולתינו גם ליצור לעצמנו סמלים וצירופי אותיות ומילים אישיים שעוזרים לנו להתחבר למקור של מי שאנחנו.